Palveluportfolio

 

Tarjoamme konsultointipalveluja useilla eri osa-alueilla

(englanniksi, suomeksi ja kiinaksi).

Kaupankäynti Suomen ja Taiwanin välillä: Alustavat yhteydet, markkinatutkimus, laadunvalvonta, kuljetusjärjestelyt, ongelmanratkaisu, riskianalyysi ja paljon muuta…

Telecom konsultointi: Projektijohtaminen, teknillinen johtaminen,

eri asiantuntijapalvelut (radioverkon suunnittelu, asennussuunnittelu jne.)

Sähköalan konsultointi: Projektijohtaminen, laadunvalvonta, suunnittelun johtaminen jne.

Palvelut: Käyttöönotto, automatisointi

 
Kaupankäynnin konsultointi
 • Konsultointia suomalaisille yrityksille, joilla tuotantoa ja/tai kaupankäyntiä taiwanilaisten yritysten kanssa

 • Laadunvalvonta ja -varmistus

 • Materiaalien / tuotteiden etsintä

 • Kapasiteetti- ja turvallisuusseikat, riskinhallinta

 • Kuljetusjärjestelyt, koordinointi

 • Paikalliset hallinto, tulli ja vero järjestelyt

 • Ongelmanratkaisu

 • Muut palvelut projektin mukaan

 

 • Konsultointia taiwanilaisille yrityksille, joilla tuotantoa ja/tai kaupankäyntiä suomalaisten yritysten kanssa

 • Paikalliset (suomalaiset) ympäristö- ja yhteiskunnalliset tekijät

 • Yhteytiedot ja star up -palvelut

 • Kuljetusjärjestelyt, koordinointi

 • Paikalliset tulli- ja verojärjestelyt

 • Muut palvelut projektin mukaan

 
Telecom konsultointi 
 • Operaattoreiden, tuotteiden toimittajien ja tarjoajien sekä urakoitsijoiden konsultointi

 • Palvelujen hallinnointi

 • Käyttöönoton johtaminen

 • Laadunvalvonta

 • Projektinhallinta

 • Start up -tuki

 • Verkon ja sisällön suunnittelu

 • Riskihallinta

 • Ongelmanratkaisu

Sähköalan konsultointi
 • Konsultointia sähkömyyjille, telealan sektorille, rakennusyrityksille jne.

 • Laadunvalvonta ja -varmistus

 • Projektinhallinta

 • Konsultoinnin suunnittelu ja toteutus

 • Riski- ja turvallisuushallinta

 • Ongelmanratkaisu

 
 
Palvelut
 • Käyttöönotto

 • Automatisointi

 • Automatisoinnin suunnittelu

 • Projektivalvonta

 • PLC and electrical commissioning

 • Konetekniikka

 • Laadunvalvonta ja -varmistus

 • Ongelmanratkaisu